leftright
hero

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej w 2013 roku

Oficjalne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej zorganizowanej w ramach kampanii

Kompania Wrażeń Fundacji Bator Tabor Polska w roku 2013

 

1. Dane przeprowadzającego zbiórkę publiczną:

nazwa przeprowadzającego zbiórkę publiczną: Fundacja Bator Tabor Polska

ñsiedziba przeprowadzającego zbiórkę publiczną: ul. Emilii Plater 53, XX p., 00-113 Warszawa

 

2. Dane organu wydającego pozwolenie:

nazwa organu oraz data i numer pozwolenia: pozwolenie Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr Decyzji 104/2013 z dnia 13 marca 2013  

 

3. Suma zebranych ofiar pieniężnych na organizację letnich terapeutycznych obozów rekreacyjnych Bator Tabor organizowanych w miejscowości Hatvan na Węgrzech dla polskich dzieci cierpiących na choroby przewlekłe i nowotworowe, zgodnie z celami statutowymi Fundacji Bator Tabor. Wszystkie zebrane środki zostały spożytkowane na organizację, transport, zapewnienie opieki codziennej i medycznej oraz pełnego wyżywienia podczas międzynarodowych turnusów letnich w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień 2013 roku, które dla dzieci były całkowicie bezpłatne. W roku 2013 międzynarodowe obozy letnie odbyły się w terminach od 27 czerwca do 7 lipca oraz od 25 lipca do 4 sierpnia. Wzięło w nich udział łącznie 140 dzieci, z czego 65 polskich dzieci pochodziło z niżej wymienionych polskich ośrodków onkologicznych:

 

 

Bydgoszcz

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu im. M. Kopernika

Lublin

Klinika Hematologii Onkologii Dziecięcej Szpital Kliniczny

Warszawa

Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej WUM w Warszawie

Poznań

Klinika Onkologii, Hematologii i

Transplantologii Pediatrycznej

Białystok

Uniwersytecki Dziecięcy szpital Kliniczny Im. L. Zamenhofa Klinika

Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Gdańsk

Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej UCK in Gdańsk

Szczecin

Klinika Pediatrii i Hematologii i Onkologii Dziecięcej

Wrocław

 

Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku,

Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Akademia Medyczna Wrocław

Kraków

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej USD

 

W kampanii, która odbyła się 24 marca 2013 roku, 21 kwietnia 2013 roku oraz 29 września 2013 roku wzięło udział 13 wolontariuszy - biegaczy dobroczynnych. Byli to:

Dorota Szymborska, Jacek Matyjasik, Grzegorz Chełmicki, Marta Wiśniewska, Krzysztof Zwolak, Marta Bocheńska, Tomasz Mosiński, Aleksandra Maciąg, Marek Maciąg, Joanna Nahorska, Katarzyna Żółcik, Natalia Zadykowicz, Jagoda Borkowska

 

Szczegółowe profile biegaczy dostępne na stronie www.kompaniawrazen.pl

 

 

 

 

Suma zebranych środków: 14 112 złotych

Ofiary zebrane w ramach poszczególnych form przeprowadzenia zbiórek publicznych:

1.wpłaty na konto o nr 02 1090 1056 0000 0001 1347 5847 dla przelewów elektronicznych w walucie polskiej - 9537 zł oraz konto o nr 10918001-00000015-88740016 dla przelewów elektronicznych w walutach obcych 0 zł (w sumie 9537 zł);

2.wpłaty na konto o nr 02 1090 1056 0000 0001 1347 5847 poprzez system internetowych płatności PayU 4575 .

 

4. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze:

nie zebrano ofiar w naturze

 

 

 

 

5. Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej

 

Lp.

Rodzaj wydatku

Data

Suma

Odbiorca

1.

Profesjonalne koszulki dla biegaczy z nadrukiem fundacji, 20 szt.

13.03.2013

1 500,00 zł

DANSPORT

2.

Łączna prowizja z tytułu przeprowadzonych transakcji

(pobrano z bieżących wpływów)

31.05.2013

7,90 zł

PayU S.A.

 

 

Łącznie:

1 507,90 zł

 

leftright
leftright
Olga Plewicka

Olga Plewicka

Warszawa

Doradca Klienta w DNB

Michał Maciopa

Michał Maciopa

Warszawa

Bankowiec

Jakub Sobczak

Jakub Sobczak

Inga Karkusińska

Inga Karkusińska

Katarzyna Żądło

Katarzyna Żądło

Aneta Kępa

Aneta Kępa

Soren Jensen

Soren Jensen

Dominik Thier

Dominik Thier

Sławomir Kachniarz

Sławomir Kachniarz

Legionowo

Informatyk

Katarzyna Płonowska

Katarzyna Płonowska

Zielonka

Bankowiec

Jacek Dramiński

Jacek Dramiński

Marcin Wielądek

Marcin Wielądek

Wanda Wolkowski

Wanda Wolkowski

Jakub Kazibut

Jakub Kazibut

Paulina Prokopek

Paulina Prokopek

Łukasz Matysiak

Łukasz Matysiak

Carlos Mejia Tula

Carlos Mejia Tula

Robert Kucharski

Robert Kucharski

Sławomir Kachniarz

Sławomir Kachniarz

Legionowo

Informatyk

Rejestracja na bieg!
leftright

9 dni do XI. Ekiden 2015

Jeszcze przez 9 dni można wspierać biegaczy Kompanii Wrażeń.

dalej >>

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej w 2013 roku

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej zorganizowanej w ramach kampanii
Kompania Wrażeń Fundacji Bator Tabor Polska w roku 2013

dalej >>

Domenę i hosting sponsoruje Grupa TENSE